Birou de Mediator Bucuresti

Switch to desktop

Mediere in dreptul muncii

Mediator Encean Alexandru Dreptul Muncii

Biroul de Mediator Encean Alexandru, mediaza dispute si litigii in dreptul muncii

Incepand cu data de 15 februarie 2013, sedinta de informare privind avantajele medierii, este obligatorie

Mediem dispute si conflicte de munca in urmatoarele cauze:

- conflicte in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca,
- Desfacerea contractului de munca,
- Drepturi banesti,
- Decizii de imputatie,
- Conflicte intre angajati,
- Protectia mamelor pe perioada maternitatii,
- Discriminarea si incalcarea demnitatii angajatilor,
- Agresiuni si hartuiri de orice fel asupra angajatilor,
- conflicte in legatura cu plata unor despagubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de parti prin neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor stabilite prin contractul individual de munca,
- conflictele in legatura cu constatarea nulitatii contractelor individuale ori a unor clauze ale acestora,
- conflicte legate de avertismentele verbale sau scrise date de angajator angajatilor.

ALEGETI MEDIEREA, este alternativa pentru o rezolvare rapida a litigiilor.

Biroul nostru de nu percepe nici o taxă pentru sedinta de informare.