Birou de Mediator Bucuresti

Switch to desktop

Legistlatie

Legea 192 din 2006 este legea care a implementat procedura medierii in Romania

Legea 115 din 2012 aduce noi modificari legislative in domeniul medierii

Ordonantade Urgenta nr. 90 din 12.12.2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, precum şi pentru modificarea art. II din Legea nr.115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

Ordonanta de urgenta nr. 4 din 31.01.2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe